دفترخانه ثبت اسناد در استانبول منطقه Beşıktaş

دفترخانه ثبت اسناد در استانبول منطقه Beşıktaş

دفتر ثبت اسناد در منطقه Beşıktaş دفاتر اسناد رسمی برای تأمین امنیت حقوقی و جلوگیری از اختلاف، معاملات را مستند می کنند و سایر وظایف مقرر در قانون را انجام می دهند. دفاتر اسناد رسمی به چهار دسته تقسیم می شوند. دفاتر اسناد رسمی درجه یک و دو و سه توسط وزارت دادگستری با نظر کانون سردفتران ترکیه طبقه بندی می شوند. این طبقه بندی بر اساس جمعیت، شدت کار و درآمد دفتر اسناد رسمی در صلاحیت هر سردفتر است. عموماً دفاتر اسناد رسمی وابسته به یک دادگاه از یک طبقه حساب می شوند. آدرس : Ortabahçe Street No:25 80690 Besiktas / Istanbul شماره تماس: 99 29 227 - 0212