رستوران گراند شاندیز

رستوران گراند شاندیز

رستوران گراند استانبول/ با طبخ غذای ایرانی/ واقع در استانبول/ *شماره تماس: 905538023030*