رستوران نایب در ترکیه

رستوران نایب در ترکیه

رستوران نایب با آماده سازی غذا های ایرانی واقع در شهر استانبول *شماره تماس: 902125876846*