تور یالوا هتل پنج ستاره ترماسیتی

تور یالوا هتل پنج ستاره ترماسیتی

تور سرمایه گذاری هتل پنج ستاره ترماسیتی/ شرایط تور سرمایه گذاری : حضور در جلسه سرمایه گذاری هتل اجباری میباشد / جلسه سرمایه گذاری به مدت یک ساعت/ سرویس رفت و برگشت و کلاپ به دلیل شیوع کرونا در تور نمیباشد / Setare : 05524698933/ Reza : 05498039198