سلام به نیروی تراشکار ماهر جهت کار در منطقه ی اسن یورت (esen yurt) نیازمندیم. دو وعده غذا و جای خواب با اجازه ی کار و حقوق ۸۰۰ دلار ماهانه