اخذ پذیرش دانشجویی از دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم

اخذ پذیرش دانشجویی از دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم

اخذ پذیرش دانشجویی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه ، توسط اقای دکتر احسان بهاری ، دکتری آموزش زبان به همراه مشاوره رایگان. تماس با واتس آپ : 7088 436 543 90+