اعزام اوستا کار مبل به ترکیه استانبول

اعزام اوستا کار مبل به ترکیه استانبول

اعزام اوستا کار مبل به ترکیه( استانبول) با محل سکونت، غذا ،حقوق با ما تماس بگیرید. / اعزام به روز و به فوریت انجام و به سرعت به کار مشغول خواهید گردید. / نوع کار: اوستا کار مبل / حقوق :2000 الی 3500 لیر شما قادر خواهید بود در آمد ماهیانه داشته باشید. / غذا : یک وعده رایگان است و در محل کار به شما داده می شود. / زمان استخدام و اعزام: هر روز وبا هماهنگی از یک هفته قبل با مدریت حرکت خواهید کرد. /مدارک: پاسپورت و سه قطعه عکس / 09215203369